تا چه حد می توان هزینه انرژی تجدیدپذیر را کاهش داد؟

تا چه حد می توان هزینه انرژی تجدیدپذیر را کاهش داد؟

تا چه حد می توان هزینه انرژی تجدیدپذیر را کاهش داد؟ در حالیکه اکثر کشورهای در حال توسعه بیش از همیشه به انرژی نیاز دارند، ما چگونه می توانیم انتشار گازهای گلخانه ای را که موجب تغییرات آب و هوا هستند کاهش دهیم؟ منابع انرژی تجدیدپذیر در مقایسه با سوخت های فسیلی گاز کربن کمتری پخش می کنند. ولی منتقدان استدلال می کنند که انرژی های تجدیدپذیر نظیر انرژی خورشیدی بیش از اندازه گران تمام…

بیشتر بخوانید