بررسی تخصصی شیشه های دو و سه جداره

بررسی تخصصی شیشه های دوجداره

بررسی تخصصی شیشه های دوجداره. شیشه چندجداره به دلیل حفظ انرژی حرارتی و برودتی داخل ساختمان و به جهت کاهش آلودگی صوتی درپنجره بیمارستانها، کتابخانه ها، موزه ها، و ساختمان های حاشیه خیابان های پر تردد و یا نزدیک فرودگاه ها کاربرد و سیع دارد. همچنین برای ایمنی و آسایش بیشتر، پنجره های وسایل نقلیه عمومی مانند واگنهای قطارها، اتوبوس های بین شهری نیز به شیشه های دو جداره مجهز میگردند. بنابراین استفاده ازشیشه های…

بیشتر بخوانید