• تماس با ما

    09166164968

  • ساعات تماس

    8 صبح الی 8 شب

خرید هواپیما توسط سرمایه‌گذاران منع قانونی ندارد

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با بیان اینکه سه ایرلاین جدید "سپهران"،‌ "تهران ایر" و "نسیم" در حال اخذ موافقت اصولی از سازمان هواپیمایی کشوری هستند، ‌گفت: هیچ یک از هواپیماهای این شرکت ها هنوز مجوز پرواز دریافت نکرده اند.

 
 

مقصود اسعدی سامانی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: این ایرلاین ها پیش از اخذ مجوز تاسیس شرکت هواپیمایی نسبت به خرید و تامین ناوگان خود اقدام کردند و البته هنوز پروسه خرید ادامه دارد.

وی با تاکید براینکه خرید هواپیما و ورود آن به کشور توسط سرمایه گذاران منع قانونی ندارد، ادامه اد: هر سرمایه گذاری اجازه و اختیار خرید هواپیما و ورود آن به کشور را دارد البته منوط به اینکه از لحاظ فنی و تطابق با استانداردها مورد تایید سازمان هواپیمایی کشوری باشد.       

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: هواپیماهای ایرلاین های در حال تاسیس هنوز به مرحله مجوز فعالیت عملیاتی پرواز نرسیده اند و در حال حاضر مراحل اداری و فنی اخذ موافقت اصولی را طی می کنند و این ایرلاین های جدید در تلاش هستند تا مجوزهای AOC را دریافت کنند.