• تماس با ما

    09166164968

  • ساعات تماس

    8 صبح الی 8 شب

گواهینامه ها

گواهینامه فروش و استراتژی در سال 2016 از کمپانی معظم سندلر امریکا
 

SELLING STRATEGIES FOR 2016 by Sandler Training

Sandler Training Center - Twinsburg (Jan 13 2016)

Mr. Rick McDermott  Professional Solutions Inc


گواهینامه های ایزو وسیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست بازرگانی بهمارک 1393/10/18

 

we proudly announce that Behmark is Trained for HSE-MS
on 08 January 2015

HSE

Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture

Professional Online Marketing

Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture
Starting
Professional Negotiation
Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture
Starting

Strategy Management

Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture
Starting
Buy and Sell on Stock Exchange of Ahvaz
Ahvaz Stock Exchange
Starting
Import and Export
Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture
Starting

Professional Trade with China

Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture
Starting

Not Found Your Questions? Just Ask Us!

: 9 + 3 =