بررسی تخصصی شیشه های دو و سه جداره

بررسی تخصصی شیشه های دوجداره

بررسی تخصصی شیشه های دوجداره. شیشه چندجداره به دلیل حفظ انرژی حرارتی و برودتی داخل ساختمان و به جهت کاهش آلودگی صوتی درپنجره بیمارستانها، کتابخانه ها، موزه ها، و ساختمان های حاشیه خیابان های پر تردد و یا نزدیک فرودگاه ها کاربرد و سیع دارد.

همچنین برای ایمنی و آسایش بیشتر، پنجره های وسایل نقلیه عمومی مانند واگنهای قطارها، اتوبوس های بین شهری نیز به شیشه های دو جداره مجهز میگردند.

بنابراین استفاده ازشیشه های دوجداره به ویژه در پنجره ساختمان ها برتری های انکار ناپذیری دارد،

شیشه دوجداره:

شیشه دوجداره به دلیل حفظ انرژی حرارتی و برودتی داخل، تجاری و… به جهت کاهش آلودگی درپنجره ساختمان بیمارستانها، کتابخانه ها، موزه ها، و ساختمانهای حاشیه خیابانهای پر تردد و یانزدیک فرودگاه ها کاربرد وسیع دارد.

همچنین برای ایمنی و آسایش بیشتر، پنجره های وسایل نقلیه عمومی مانند و اگنهای قطارها، اتوبوسهای بین شهری نیز به شیشه های دو جداره مجهز می گردند. بنابراین استفاده از شیشه های دوجداره بویژه در پنجره ساختمانها برتریهای انکار ناپذیری دارد، ازجمله آن:

حفظ انرژی محیط زیست:

مقایسه ضریب انتقال حرارت (K) برای شیشه های مختلف که در پنجره ساختمانها استفاده میشوند و همچنین میزان مصرف سوخت سالانه که تولیدکننده گازهای زیان آور برای محیط زیست مانند SO2, CO2 میباشد. مبین این واقعیت است که استفاده از شیشه های دوجداره درساختمانها تا چه اندازه اهمیت دارد.

میزان صرفه جویی سوخت برای یک آپارتمان مسکونی که حدودسی مترمربع پنجره داشته ودر آنها از شیشه دوجداره با گاز آرگون استفاده شده باشد، سالانه ۱۵۰۰ لیتر میباشد که در این حالت تولید گازهای آلاینده نیز تا حدود ۷۰ درصدکاهش میابد.

کاهش آلودگی صوتی:

متوسط تقریبی شدت سروصدا درشهرهای بزرگ درحدود ۶۵ تا ۷۰ دسیبل میباشد این درحالی است که شدت صوت مجاز برای بیمارستانها و محیطهای یاز این نوع حداکثر ۳۸ دسیبل میباشد. باتوجه به جدول زیر مشخص میگردد در پنجره های این اماکن لزوما باید از شیشه های دوجداره سود بُرد.

استفاده بهینه از نور روز و کنترل انرژی:

در مناطق گرمسیر با استفاده مناسب ازشیشه های رنگی و رفلکتیو در پنجره های دو جداره میتوان میزان عبور نور ورودی (Transmitance) رابه دلخواه ازحدود ۸ تا ۷۶% نور تابیده شده را کنترل نموده و انتقال انرژی از خارج به داخل نیز میتواند از ۲۵ درصد تا ۶۱ درصد کل انرژی تغییر نماید.

همچنین در مناطق سرد سیر میتوان با استفاده از یک لایه شیشه پوششدار LOW-E انرژی داخل را نیزحفظ نمود.

 

نوع شیشه
میزان سوخت ضریب انتقال (K)حرارت گاز بین دولایه فضای بین دو لایه ضخامت ۴ میلیمتر
۶۳ ۲/۵ یک لایه
۳۱ ۵/۲ هوا ۶ میلیمتر دولایه ساده
۱۷ ۴/۱ هوا ۶ میلیمتر دولایه، یک لایه رفلکس
۱۷ ۴/۱ هوا ۱۲تا۱۶ میلیمتر دولایه ساده
۱۳ ۱/۱ آرگون ۱۲تا۱۶ میلیمتر دولایه ساده
۱۲ ۱ کریپتون ۱۲تا۱۶ میلیمتر دولایه ساده
۱۱ ۹/۰ گزنون ۱۲تا۱۶ میلیمتر دولایه ساده

 

در این جدول K برحسب وات
متر مربع درجه کلوبن
و مصرف سوخت بر حسب لیتر در سال میباشد.

 

نوع شیشه
میزان کاهش صدا

دسی بل

گاز بین دو لایه فاصله بین دولایه ضخامت ۴ میلیمتر
۲۴ یک لایه
۳۳ هوا ۱۲ میلیمتر یک لایه
۳۵ گاز بی اثر ۱۲ میلیمتر دولایه
۴۸ گاز بی اثر ۱۸ میلیمتر دولایه

 


پست های دیگر:

1 thought on “بررسی تخصصی شیشه های دوجداره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *