• تماس با ما

    09166164968

  • ساعات تماس

    8 صبح الی 5 شب

شیشه های دوجداره

بررسی تخصصی شیشه های دوجداره

شیشه دوجداره به دلیل حفظ انرژی حرارتی و برودتی داخل،تجاری و...به جهت کاهش آلودگی درپنجره ساختمان بیمارستانها،کتابخانه ها،موزه ها،و ساختمان های حاشیه خیابان های پر تردد و یا نزدیک فرودگاه ها کاربرد و سیع دارد. همچنین برای ایمنی و آسایش بیشتر، پنجره های وسایل نقلیه عمومی مانند واگنهای قطارها، اتوبوس های بین شهری نیزبه شیشه های دوجداره مجهز میگردند. بنابراین استفاده ازشیشه های دوجداره به ویژه در پنجره ساختمان ها برتری های انکار ناپذیری دارد،

شیشه دوجداره

شیشه دوجداره به دلیل حفظ انرژی حرارتی و برودتی داخل، تجاری و... به جهت کاهش آلودگی درپنجره ساختمان بیمارستانها،کتابخانه ها،موزه ها،وساختمانهای حاشیه خیابانهای پرتردد و یانزدیک فرودگاه هاکاربرد وسیع دارد. همچنین برای ایمنی و آسایش بیشتر، پنجره های وسایل نقلیه عمومی مانندو اگنهای قطارها، اتوبوسهای بینشهری نیزبه شیشه های دوجداره مجهزمیگردند. بنابراین استفاده از شیشه های دوجداره بویژه درپنجره ساختمانها برتریهای انکار ناپذیری دارد،ازجمله آن:

حفظ انرژی محیط زیست:

مقایسه ضریب انتقال حرارت(K)برای شیشه های مختلف که در پنجره ساختمانها استفاده میشوند و همچنین میزان مصرف سوخت سالانه که تولیدکننده گازهای زیان آور برای محیط زیست مانندSO2, CO2 میباشد. مبین این واقعیت است که استفاده از شیشه های دوجداره درساختمانها تا چه اندازه اهمیت دارد. میزان صرفه جویی سوخت برای یک آپارتمان مسکونی که حدودسی مترمربع پنجره داشته ودر آنها از شیشه دوجداره باگاز آرگون استفاده شده باشد، سالانه 1500لیتر میباشد که دراین حالت تولیدگازهای آلاینده نیز تا حدود70 درصدکاهش میابد.

کاهش آلودگی صوتی:

متوسط تقریبی شدت سروصدا درشهرهای بزرگ درحدود 65 تا70 دسیبل میباشد این درحالی است که شدت صوت مجاز برای بیمارستانها و محیطهای یاز این نوع حداکثر 38 دسیبل میباشد. باتوجه به جدول زیر مشخص میگردد در پنجره های این اماکن لزوما باید از شیشه های دوجداره سود بُرد.

استفاده بهینه از نور روز و کنترل انرژی:

درمناطق گرمسیر با استفاده مناسب ازشیشه های رنگی و رفلکتیو درپنجره های دوجداره میتوان میزان عبور نور ورودی (Transmitance) رابه دلخواه ازحدود 8 تا76% نور تابیده شده راکنترل نموده و انتقال انرژی ازخارج به داخل نیزمیتواند از 25 درصدتا61 درصدکل انرژی تغییرنماید. همچنین درمناطق سردسیر میتوان بااستفاده از یک لایه شیشه پوششدار LOW-E انرژی داخل را نیزحفظ نمود.

 

نوع شیشه

میزان سوخت

ضریب انتقال (K)حرارت

گاز بین دولایه

فضای بین دو لایه

ضخامت 4 میلیمتر

63

2/5

-

-

یک لایه

31

5/2

هوا

6 میلیمتر

دولایه ساده

17

4/1

هوا

6 میلیمتر

دولایه، یک لایه رفلکس

17

4/1

هوا

12تا16 میلیمتر

دولایه ساده

13

1/1

آرگون

12تا16 میلیمتر

دولایه ساده

12

1

کریپتون

12تا16 میلیمتر

دولایه ساده

11

9/0

گزنون

12تا16 میلیمتر

دولایه ساده

 

در این جدول K برحسب          وات        

 

                       متر مربع- درجه کلوبن

و مصرف سوخت بر حسب  لیتر در سال  میباشد.

متر مربع پنجره                                                                                                                                                  

 

نوع شیشه

میزان کاهش صدا

دسی بل

گاز بین دو لایه

فاصله بین دولایه

ضخامت 4 میلیمتر

24

-

-

یک لایه

33

هوا

12 میلیمتر

یک لایه

35

گاز بی اثر

12 میلیمتر

دولایه

48

گاز بی اثر

18 میلیمتر

دولایه

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn